Industrijski servis

Prilagođeni smo potrebama klijenata koji definiraju opseg poslova, a možemo obrađivati sve vrste materijala.

Naše usluge obuhvaćaju: planiranje, kalkulaciju, proizvodnju, isporuku, montažu, dokumentaciju, kompletan servis, popravke, inspekcije i održavanje.